เขต 1 เปิดรับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง

32

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดรับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีความประสงค์รับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 26 มิถุนายน 2561 ที่กลุ่มบริหารบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 055 – 244633 – 4 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ