ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

55

 

นายสมชาย  อนันต์สุวรรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ส่วนอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เลขที่ 320 หมู่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 055 – 322802 ในวันและเวลาราชการ