สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ

6

 อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้สูงอายุติดเตียงในจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 26 เมษายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดาบตำรวจมานิตย์ สุทธการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางกระทุ่ม และ นางสิงห์ จันทะคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอชาติตระการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ปันน้ำใจ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่” เพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุติดเตียงโรงพยาบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงานสมัชชาชาวพุทธจังหวัดพิษณุโลก ภายในสถานีบริการน้ำมันพยงค์ปิโตรเลียม ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นายเศรษฐา กิตติจารุรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ในฐานะประธานสมัชชาชาวพุทธจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ที่มีฐานะยากจน มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายและต้องการใช้ผ้าอ้อมในเขตจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุได้มีกำลังใจ มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในการดำเนินการครั้งนี้มีประชาชนนำผ้าอ้อมผู้ใหญ่และเงินบริจาคมามอบให้แก่ทางสมัชชาชาวพุทธฯ เพื่อจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่และนำไปมอบให้ผู้สูงอายุติดเตียงโรงพยาบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 320 แพ็ค เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 112,747 บาท  เบื้องต้นมอบให้ 3 อำเภอ คือ โรงพยาบาลพุทธชินราช อำเภอเมืองพิษณุโลก , โรงพยาบาลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม และโรงพยาบาลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ.