จังหวัดพิษณุโลก มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 93 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 11 ราย

5

วันที่ 6 ของการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561  

เช้าวันนี้ ( 17 เม.ย.61 ) ที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ของจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และได้มีการสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่วันที่ 11 – 16 เมษายน 2561 รวม 6 วัน  ปรากฏว่า จังหวัดพิษณุโลกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 93  ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 92 คน เป็นชาย 54 คน หญิง 38 คน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 11 ราย เป็นชาย 8 ราย หญิง 3 ราย มีการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการหลัก 10 มาตรการหลัก ทั้งรถจักรยานยนต์ รถปิคอัพ รถเก๋ง รถแท็กซี่ รถตู้ รถโดยสาร และรถบรรทุก จำนวน 14,763 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีจำนวน 16,263 ราย

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้พิจารณาปรับย้ายจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้เดินทางกลับ ขอให้ขนส่งจังหวัดพิษณุโลกตรวจเข้มความพร้อมของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ตลอดจนขอให้อำนวยความสะดวกกับผู้เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะโดยการเพิ่มเที่ยวรถโดยสารขาล่อง และดำเนินการอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

เพื่อระบายคนกลับอย่าให้มีคนตกค้าง

นอกจากนี้ยังได้ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยกันประชาสัมพันธ์ความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีต่อพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับจากภูมิลำเนาสู่ กทม. ให้ระมัดระวังพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง จากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 16 – 18 เม.ย.นี้ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก และภาคกลางบางส่วน ขอให้ขับรถอย่างมีสติ มีน้ำใจ ปฏิบัติตามกฎจราจร เมาไม่ขับ และขับช้าลงเพื่อให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย เพราะหากมีพายุฝนเกิดขึ้นจะทำให้ถนนลื่น ทัศนวิสัยไม่ดีพอ หรือวัตถุต่าง ๆ รอบตัวอาจปลิวพัดมา ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจนเป็นอันตรายได้” พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามจุดต่าง ๆ เพิ่มความเอาใจใส่แก่ประชาชนเป็นพิเศษ เพราะเมื่อมีฝนตกหรือลมแรงมากจะส่งผลกระทบต่อการสัญจรบนท้องถนน โดยหากประชาชนประสบปัญหาสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ทุกจุด ย้ำว่า ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก จึงขอให้เจ้าหน้าที่จัดกำลังดูแลรักษาความเรียบร้อยในสถานที่มีผู้คนหนาแน่นเช่นเดียวกับที่ได้ปฏิบัติมา