งานแข่งขันฝีมือแรงงาน

30

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลกพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (WorldSkills Thailand 2018) และร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับรางวัล
โดยเยาวชนตัวแทนจากสถาบันฯ ได้รับรางวัลดังนี้ 1 เหรียญทอง จาก สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง และ 2 รางวัลชมเชย

ในการนี้พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (WorldSkills Thailand 2018) สำหรับเยาวชนที่ชนะเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จะได้รับโอกาสในการเก็บตัวฝึกซ้อมคัดเลือกเป็นตัวแทนของประทศ เพื่อไปแข่งขันในระดับอาเซียนและนานาชาติ ณ อาคาร 107 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร