ออกตรวจปุ๋ยปลอม

4

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก ปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรออกสุ่มตรวจปัจจัยการผลิตในพื้นที่ตามร้านค้าจำหน่ายปุ๋ย วัตถุอันตรายทางการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช ที่ไม่ได้คุณภาพ หรือปลอม

วันนี้ ( 12 มี.ค. 61 ) สำนักงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายสมเพชร พรหมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ที่ออกปฎิบัติงานตามโครงการป้องกันและปราบปราม ปุ๋ย วัตถุอันตรายทางการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช ที่ไม่ได้คุณภาพ หรือปลอม ตามร้านค้าจำหน่ายปุ๋ย ในพื้นที่

นายสมเพชร พรหมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก ได้กล่าวภายหลังจากการให้โอวาทเจ้าหน้าที่ ก่อนออกปฏิบัติการออกร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามโครงการป้องกันและปราบปราม ปุ๋ย วัตถุอันตรายทางการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช ที่ได้ได้คุณภาพ ให้กับเกษตรกร ว่า ที่ผ่านพื้นที่รับผิดชอบใน 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร และกำแพงเพชร เป็นพื้นที่ใช้สารเคมีจำนวนมาก ในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตเหล่านี้ ที่ไม่ได้คุณภาพ มาตรฐาน อีกทั้งในปีที่ผ่านมาได้มีการรับแจ้งจากสารวัตรอาสาซึ่งตรวจพบที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ว่า พบเบาะแสของการจำหน่ายปัจจัยเหล่านี้ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน หรือเป็นการผลิตสารเคมีปลอม ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหายมีมูลค่ามหาศาล ทางสำนักวิจัยลำพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จึงได้มีการรณรงค์และมีการดูแลเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่อง อย่างเข้มข้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ และราคาไม่สูงเกินไป

สำหรับ การจัดส่งเจ้าหน้าที่สารวัตรจำนวน 60 คน ออกตรวจสอบในครั้งนี้ เป็นการ ร่วมแรงร่วมใจในการออกตรวจสอบร้านค้าในพื้นที่ซึ่งมีเป้าหมายทั้งหมดจำนวนกว่า 7 ,000 ร้านค้า เพื่อให้เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรมตั้งแต่ต้นฤดูการผลิตปี 2561 โดยดำเนินการ ออกตรวจปูพรหมสลับไขว้ระหว่างจังหวัด แบบมิให้ผู้จัดจำหน่ายหรือเจ้าของร้านค้าปุ๋ย วัตถุอันตรายทางการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช ได้รู้ล่วงหน้า ซึ่งการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ที่ออกปฎิบัติงานในครั้งนี้ มั่นใจว่าจะทำให้การกระทำผิดเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรลดลง