ของดีเมืองพรหม สักการะท้าวมหาพรหม

34

อำเภอพรหมพิราม เตรียมการจัดงาน “สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน สืบตำนานพรหมวิถี และของดีเมืองพรหม” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 นี้

วันนี้ ( 12 มี.ค.61 ) ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

นายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน “สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน สืบตำนานพรหมวิถี และของดีเมืองพรหม” ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ของอำเภอพรหมพิราม เข้าร่วมประชุม

สำหรับการจัดงาน “สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน สืบตำนานพรหมวิถี และของดีเมืองพรหม” ของอำเภอพรหมพิราม ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างการหมุนเวียนของเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับอำเภอพรหมพิราม โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวดอาหารคาว-หวาน, การประกวดผลผลิตทางการเกษตร, การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ, การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และการออกร้านกิ่งกาชาดอำเภอ การมอบโล่ห์ให้กับคนดีศรีเมืองพรหม ประจำปี 2561 ส่วนในภาคกลางคืนมีกิจกรรมการแสดงมหรสพต่างๆ การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย