ธนบัตรในรัชกาลที่10

5

ธปท. เตรียมนำธนบัตรแบบใหม่ฉบับละ 20 ,50 และ 100 บาท ออกใช้ในวันที่ 6 เมษายน 2561 ในวันจักรี และจะออกฉบับละ 500 และ 1,000 บาทในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2561

นายวิรโท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ แบบ 17 ทุกชนิดราคา เพื่อใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียน โดยได้รับพระราชทานวันออกใช้ธนบัตร ดังนี้ ชนิดราคา 20, 50 และ 100 บาท ออกใช้ในวันที่ 6 เมษายน 2561 ชนิดราคา 500 และ 1,000 บาท ออกใช้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร 28 กรกฏาคม 2561

ด้านหน้าของธนบัตร ได้รับพระราชทานพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศของกองทัพอากาศ เป็นภาพประธานในธนบัตรทุกชนิดราคา ด้านหลังธนบัตรแต่ละชนิดราคา เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ เรียงตามลำดับรัชกาล โดยมีภาพประกอบเป็นภาพหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญของแต่ละพระองค์ ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และจารึกอยู่ในความทรงจำของพสกนิกรชาวไทย