ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประสบภัยจากรถ

5

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ทีโรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนตามโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่ 2” ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พ.อ.นพดล วัชรจิตรบวร รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ผู้ประมูลป้ายทะเบียนรถสวย ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ การจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ การจัดนิทรรศการผลงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ผลงานตามนโยบายรัฐบาล การเปิดตัวแอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound DLT GPS และ Taxi ok นิทรรศการด้านประกันภัย และกิจกรรมประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวด กร (ก้าวหน้า ร่ำรวย ใช้เลขสวยเมืองสองแคว) ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 – 1 เมษายน 2561