พิษณุโลก ตรวจพบหน่วยงานชลประทาน ก่อสร้างไม่เสร็จ เบิกเงินงบเกลี้ยงบัญชี 18 ล้านบาท

3

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.ภาค 6 และนายวิฑูรย์ วรโชติพงษ์พันธ์ ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง โดยตรวจสอบการก่อสร้างโครงการระบบชลประทานคูส่งน้ำจากเขื่อนนเรศวรงบประมาณปี 2558 จำนวน 18,740,000 บาท ระยะทาง 16 กิโลเมตร

เนื่องจากได้รับร้องเรียนการดำเนินงานของโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตร กรรม ที่ 3 กรมชลประทาน โดยหน่วยงานเป็นผู้จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ้างแรงงาน และเช่าเครื่องจักร ซึ่งการก่อสร้างโครงการดังกล่าวไม่ได้มาตรฐาน และไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมา ความยาว 16 กิโลเมตร แต่การก่อสร้างดำเนินการได้เพียง 9 กิโลเมตร พบว่ามีการเบิกจ่ายเงิน 18,740,000 บาท ไปเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี 2559 ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย

ข่าวแจ้งว่า จากการตรวจสอบ พบว่าการก่อสร้างคลองส่งน้ำหายไปเกือบ 7 กิโลเมตร และงบประมาณส่วนหนึ่งจัดซื้อปูนซิเมนต์ นำไปฝากไว้บ้านผู้ใหญ่บ้านนานนับปี ไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ จึงเกิดความเสียหายทั้งหมด และยังตรวจพบอีกว่าเลขที่ผลิตปูนต์ซิเมนต์กับวันตรวจรับมอบงานไม่มีความสัมพันธ์กัน

ดร.ชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.ภาค 6 กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการดังกล่าวเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมข้อมูล จัดตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน และควบคู่กันไปกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประสานงานมาตามลำดับ ซึ่งกำลังดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารใกล้แล้วเสร็จที่จะส่งมอบให้กับ ป.ป.ช.ดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป แล้ว