การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดภาพถ่ายจัดทำปฏิทิน ททท. ประจำปี 2562

12

เพื่อเปิดโอกาสให้ช่างภาพทั้งมืออาชีพและสมัครเล่นจากทั่วประเทศไทยมีส่วนร่วมนำเสนอภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อจัดทำปฏิทิน ททท. ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง” เพื่อเปิดโอกาสให้ช่างภาพทั้งมืออาชีพและสมัครเล่นจากทั่วประเทศไทยมีส่วนร่วมนำเสนอภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ผ่านปฏิทินท่องเที่ยวประเทศไทย โดยมีอุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่างภาพมืออาชีพ และบล็อกเกอร์จากแฟนเพจแบกกล้องเที่ยว เข้าร่วมงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างความประทับใจ รวมถึงประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่รับรู้ต่อนักท่องเที่ยวทั่วโลกผ่านผลงานภาพถ่ายท่องเที่ยวไทยในหลายรูปแบบ อาทิ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางน้ำ เชิงประวัติศาสตร์ ชุมชน เชิงอาหาร เชิงกีฬา กิจกรรมหรืองานประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งปลูกสร้างในยุคใหม่ เข้าประกวดเพื่อคัดเลือก 13 ภาพ สำหรับจัดทำทั้งในรูปแบบปฏิทินแขวน ตั้งโต๊ะ และดิจิทัลแจกจ่ายเผยแพร่ไปทั่วโลก

 

ทั้งนี้ ประชาชนไทยทั่วประเทศสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2561 โดยรางวัลชนะเลิศทั้ง 13 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 11 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลชมเชย 100 รางวัล จะได้รับรางวัลเป็นสมาชิกอนุสาร อ.ส.ท. ฟรี 1 ปี นอกจากนี้ ททท. ยังได้เตรียมนำภาพที่ได้รับรางวัลทุกภาพมาจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายร่วมกันอีกด้วย