สพร.9 พิษณุโลก เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยสู่ SMEs 4.0

109

วันอังคาร ที่ 13  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสุทธิ  สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำ สจ.สิงห์     นันทะคุณ ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านนาเมือง อ.ชาติตระการ            จ.พิษณุโลก  ให้สัมภาษณ์สด ออกอากาศในรายการ NBT มีคำตอบ  ทางโทรทัศน์ช่อง  NBT  ในประเด็น
“เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยสู่ SMEs 4.0”
ซึ่งกลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านนาเมือง ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยสู่ SMEs 4.0  และรับคำปรึกษาเชิงลึก จากนักพัฒพันธุ์ใหม่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก