กลุ่มแม่บ้านจากอำเภอพรหมพิราม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดอาหารคาว(แกงหยวก )

6

ในกิจกรรมตลาดประชารัฐของดีวิถีคนสองแคว และผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2561

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นางสิทธิณีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการมอบรางวัลแก่กลุ่มแม่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดการทำอาหารคาว และอาหารหวาน พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ ในกิจกรรม ตลาดประชารัฐของดีวิถีคนสองแคว และผลิตภัณฑ์ OTOP ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2561

สำหรับประเภทอาหารคาว (แกงหยวก) ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านจากอำเภอพรหมพิราม รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ อำเภอนครไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอบางระกำ และรางวัลชมเชยได้แก่ อำเภอเมือง เนินมะปราง วังทอง วัดโบสถ์ บางกระทุ่ม และชาติตระการ ส่วนประเภทอาหารหวาน ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเมืองพิษณุโลก รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ อำเภอชาติตระการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอวังทอง และรางวัลชมเชยได้แก่ อำเภอนครไทย เนินมะปราง วัดโบสถ์ บางกระทุ่ม บางระกำ และพรหมพิราม ตามลำดับ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก จำนวน 3 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดในครั้งนี้