“บางกระทุ่มโมเดล” กระทรวงพลังงาน หนุนงบอบแห้งด้วยแสงอาทิตย์

10

 

25 ธ.ค. 2560 นายศิริ  จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพาราโบล่าโดม  สำหรับชุมชนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์บางกะทุ่ม 2 หมู่ที่ 7 บ้านบึงเวียน ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  ในระหว่างประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัยระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม นี้

ภายใต้โครงการ”บางกระทุ่มโมเดล”  ซึ่งเป็นโครงการที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนากระบวนการตากกล้วยของกลุ่มจากเดิมที่ใช้ตากแดดและลม เปลี่ยนมาเป็นการตากกล้วยด้วยระบบพาราโบล่าโดม หรือระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นระบบปิด และเป็นวัตกรรมใหม่ ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ของชาวบ้านที่มีอยู่แล้ว เพื่อพัฒนาร่วมกันจนได้กล้วยตากที่สะอาดปลอดภัยจากฝุ่นละออง และแมลง สามารถลดแรงงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาในการตากกล้วยจาก 7 วัน เป็น 4 วัน ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์กล้วยตากกว่า 10 เท่าตัว

ปัจจุบันได้ดำเนินการสนับสนุนโครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2560 จำนวน 212 แห่ง พื้นที่ติดตั้งระบบ 25,424 ตารางเมตร  เพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมการอบกล้วย  ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชนชาวอำเภอบางกระทุ่ม จากเดิมที่ประสบปัญหาแมลงรบกวน ฝุ่นละออง การเปียกฝน การอบกล้วยด้วยโดมอบแห้ง สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว  และช่วยลดการสูญเสียจากการตากด้วยวิธีธรรมชาติได้ 5 – 10% ต่อปี  สร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านรสชาติ และราคา  และยังเสริมสร้างด้านภาพลักษณ์ที่ดีของกิจการในด้านสิ่งแวดล้อม และเกิดการจ้างแรงงานภายในชุมชนต่อเนื่อง โดยคนสูงอายุก็จะมีรายได้จากการแบนกล้วย อีกด้วย

นางบุญศักดิ์ มาขำ ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์บางกระทุ่ม 2  กล่าวว่า ปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มกว่า 30 ครอบครัว เมื่อปี 2558 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการก่อสร้างพาราโบล่าโดม หรือระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 โดม มูลค่าเฉลี่ยโดมละประมาณ 250,000 บาท ที่สามารถควบคุมความร้อน ความชื้น และสามารถลดระยะเวลาในการตากให้สั้นลงจากเดิมที่ใช้เวลา 7 วัน ก็จะเหลือเพียง 4 วัน สี และรสชาติความเป็นธรรมชาติก็มีอยู่ในตัวอยู่แล้ว หลังนำเข้าไปอบในโดมต่ออีก 1 วัน จึงเข้าสู่ขบวนการคัดแยกขนาด ซึ่งราคาส่งตลาดจะมี 3 ขนาดด้วยกัน นำมาฆ่าเชื้อโดยใช้เทคนิคเฉพาะของทางกลุ่ม จากนั้นแพ็คเป็นกล่อง และบรรจุถุงสูญญากาศ กันความชื้น พร้อมส่งจำหน่าย สร้างความมั่นใจด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สั่งซื้อจาก 50,000 บาท /เดือน เป็น 500,000 บาท/เดือน นับว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์กล้วยตาก ของฝากที่ขึ้นชื่อของอำเภอบางกระทุ่ม กว่า 10 เท่าตัว ช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างงานและรายได้ให้กับชุมชน สามารถพึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นายศิริ  จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ดูขั้นตอนการผลิตกล้วยตากของเกษตรกรกลุ่มสตรีสหกรณ์บางกระทุ่ม 2 นี้ ทำให้เชื่อมั่นว่าทุกขั้นตอนสะอาด โดยเฉพาะการอบกล้วยด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบล่าโดม จะช่วยลดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย ตลอดจนมีความสะอาด ปลอดภัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชน และวิถีอินทรีย์อย่างแท้จริง ในการประชุม ครม.สัญจร ในครั้งนี้ จะได้สนับสนุนกล้วยตากของฝากที่ขึ้นชื่อของอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไปเป็นของฝากให้กับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทุกคน อีกด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวด้วยว่า พร้อมที่จะส่งเสริมให้ชุมชนผู้ผลิตกล้วยตาก ได้ติดตั้งระบบอบแห้งแสงอาทิตย์รูปแบบพาราโบล่าโดม ต่อไป ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ และเป็นพลังงานทางเลือกที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมครัวเรือน และชุมชน  ลดการใช้พลังงานจากน้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้าในการขบวนการอบแห้ง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.solardryerdede.com