เกษตรกรเฮต้อนรับปีใหม่ปี 2561 ธ.ก.ส.จ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว

42

 

ธ.ก.ส.ภาคเหนือตอนล่างจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปีการผลิต 2560/61 กว่า 4 พันล้านบาทเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกร ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่างจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปีการผลิต 2560/61 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2560/61 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,200 บาทกว่า 4 พันล้านบาท

นายดำรงชัย เดชาธิคมผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่างธ.ก.ส.เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้เห็นชอบในการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้กับเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2560/61 ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรสำหรับเกษตรกรในเขตพื้นที่การดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง9 จังหวัดมีจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวจำนวน 382,235 ราย พื้นที่การปลูกข้าว 3,328,183ไร่ เป็นจำนวนเงิน 3,993,819,900 บาทโดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ 1,200 บาทตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ไร่ครัวเรือนละไม่เกิน 12,000 บาท
สำหรับพื้นที่การดำเนินงานของ
-สำนักงาน ธ.ก.ส.พิษณุโลก
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวจำนวน 54,043 ราย พื้นที่การปลูกข้าว 468,265 ไร่ จำนวนเงินที่จ่ายช่วยเหลือ 561,917,400 บาท
-สำนักงานธ.ก.ส.อุตรดิตถ์
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวจำนวน 37,958 ราย พื้นที่ปลูกข้าว282,006ไร่  จำนวนเงินจ่ายช่วยเหลือ 338,407,500 บาท
– สำนักงาน ธ.ก.ส.นครสวรรค์เกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว54,076 ราย พื้นที่ปลูกข้าว513,220 ไร่ มอบเงินช่วยเหลือ 615,864,000 บาท
-สำนักงานธ.ก.ส.อุทัยธานี เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวจำนวน 20,038 ราย พื้นที่ปลูกข้าว 181,323ไร่ จำนวนเงินที่จ่ายช่วยเหลือ 217,586,400 บาท
-สำนักงานธ.ก.ส.กำแพงเพชร เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวจำนวน 40,059 ราย พื้นที่ปลูกข้าว 368,140ไร่ จำนวนเงินที่จ่ายช่วยเหลือ 441,768,300 บาท
-สำนักงานธ.ก.ส.ตาก
เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวจำนวน 27,076 ราย พื้นที่ปลูกข้าว 204,055 ไร่ จำนวนเงินที่จ่ายช่วยเหลือ 244,866,000 บาท
-สำนักงานธ.ก.ส.พิจิตร
เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวจำนวน 45,811 ราย พื้นที่ปลูกข้าว 445,961 ไร่ จำนวนเงินที่จ่ายช่วยเหลือ 535,153,500 บาท
สำนักงาน ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวจำนวน 59,665 ราย พื้นที่ปลูกข้าว 488,868ไร่ จำนวนเงินที่จ่ายช่วยเหลือ 586,641,000 บาท
-และสำนักงานธ.ก.ส.จากสุโขทัย มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวจำนวน 43,479 ราย พื้นที่การปลูกข้าว 376,347 ไร่ จำนวนเงินที่จ่ายช่วยเหลือ 451,651,800 บาท

เริ่มต้นจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธ.ก.ส.สามารถเติมเงินได้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป