ถนนสายวัฒนธรรมเมืองสองแคว “วิถีชุมชน คนพิษณุโลก” ปีงบประมาณ 2561

40


   ที่ห้องประชุมสิริราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสง คราม (ส่วนวังจันทน์) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกและนางเปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมการจัดทำแผนในการจัดกิจกรรมโครงการ ถนนสายวัฒนธรรมเมืองสองแคว “วิถีชุมชน คนพิษณุโลก” ปีงบประมาณ 2561 เพื่อร่วมกันจัดหาแนวทางการจัดกิจกรรมฯ ให้ดีและมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนต่อไป โดยปีงบประมาณ 2561 ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้รับ งบประมาณพัฒนาตลาดต้องชมที่วัดราชบูรณะ ให้ดำเนินการต่อเป็นปีที่ 2 ที่มีขึ้นทุกวันอาทิตย์ โดยในปี 2561 ได้กำหนดจัดให้มีตลาดดังกล่าวตลอดปี 2561 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00-21.00 น.ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 – กันยายน 2561 รวมทั้งหมด 48 ครั้ง มีร้านค้าเดิม 60 ร้าน และร้านค้าใหม่จากโครงการตลาดประชารัฐ 54 ร้าน รวมร้านค้าทั้งหมด 114 ร้านโดยเริ่มจำหน่ายสินค้าในตลาดฯ ในปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาและกำหนดให้มีพิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมเมืองสองแควประจำปี 2561 และจะมีพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลกอย่างเป็นทางการ ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ วัดราชบูรณะ อ.เมืองพิษณุโลก ภายในงานมีกิจกรรมทั้งการแสดง ชิมและช็อป สินค้า ผลิตภัณฑ์ และเพลิดเพลินกับรำวงย้อนยุค บนถนนสายวัฒนธรรม “วิถีชุมชน คนพิษณุโลก” และการแสดงอื่นๆ อีกมากมายอีกด้วย

8 ไฟล์แนบ