นายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานประเพณี “ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว” ประจำปี 2560

7

 

      เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วย นายมานัส อ่อนอ้าย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายเชาวลิต บุญก่อ และนายปกรณ์ หงษ์วิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณี “ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณลานหลังที่ว่าการอำเภอบางระกำ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม ความรักความสามัคคีของประชาชนอำเภอบางระกำ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น โดยเฉพาะอำเภอบางระกำ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งในด้านเศรษฐกิจ การลงทุน พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนในแต่ละท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติ โดยเน้นให้ชุมชนได้นำผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของดีของตำบล ผลิตภัณฑ์แปรรูปและอาหารจากปลามาจำหน่าย ตลอดจนนำประเพณีพื้นบ้านไทยทรงดำมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป และในโอกาสนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบงบประมาณจำนวน 62,400 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณี “ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว” โดยมี นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ ในนามของคณะกรรมการจัดงานฯ เป็นผู้รับมอบ ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา การประกวดผลิตภัณฑ์ของดีประจำตำบล การประกวดทำอาหารจากปลา การประกวดเรียงความและวาดภาพสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น การแข่งขันจับปลา การแข่งขันตำส้มตำประกอบลีลา การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามโครงการตลาดประชารัฐ การออกร้านกาชาด พาโชค การประกวดปลากัดสวยงาม การประกวดหนูน้อยสุขภาพดี การจัดนิทรรศการ และมหรสพต่างๆ อีกมากมาย โดยในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 13 แห่ง และภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ.