เตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560

13

 

    ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในวัดปากพิงตะวันตก หมู่ 2 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พันเอกวิษณุ วิจิตรพงษ์ศา ผู้บังคับการศูนย์ควบคุมการส่งกำลังและบริการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทางจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการจัดประชุมเตรียมจัดกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 โดยมี นายสมบูรณ์ ใจเที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม นายสุชาติ ยาอำพรทิพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และพระครูอดุลปัญญาวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดปากพิงตะวันตก เข้าร่วมประชุม ซึ่งงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้สร้างวีรกรรมด้านการรบที่บ้านปากพิง ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก     

    สำหรับงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 (ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2) ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดปากพิงตะวันตก ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี ถือว่าเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยวันหนึ่งที่เกี่ยวกับรัชสมัยของบูรพมหากษัตราธิราช ส่วนกำหนดการจัดงานเวลา 07.30 น. ประกอบพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และในเวลา 10.09 น. มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ภายในงานมีการแสดงฟันดาบ กระบี่ กระบองของนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและเยาวชนจากสำนักดาบวังจันทน์ พร้อมทั้งมีการจัดประกวดไก่สวยงามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และไก่สายพันธุ์อื่นๆ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ.