ผู้ว่าฯมอบป้ายร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560

18

 

นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการมอบป้ายรับรองให้แก่ร้านอาหารในจังหวัดพิษณุโลกที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560 โดยมีนางสาวพิศนีย์ ตรียะวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ  

สำหรับโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q  เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการภายใต้คณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 และมีร้านอาหารที่ได้รับการรับรองเป็นร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จำนวน 42 ร้าน โดยในปี 2560 นี้มีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ของจังหวัดพิษณุโลก และได้ป้ายรับรองจำนวนทั้งสิ้น 12 ร้าน ประกอบด้วย  -ร้านอาหารที่ผ่านการตรวจต่ออายุ จำนวน 8 ร้าน ดังนี้  1)ร้านอาหารแพภูฟ้าไทย  2)ร้านอาหารกรีนแบมบู (เนเชอรัลปาร์ค รีสอร์ท เดอวังทอง)  3)ร้านอาหารสเตกปีนัง สาขา 1  4)ร้านอาหารเรนฟอเรสท์ รีสอร์ท  5)ร้านอาหารฟ้าไทยฟาร์ม 6)ร้านอาหารเค้กบายลิไท  7)ร้านอาหารวิมานดิน  8)ร้านอาหารฟา-เค-ราห์  -ร้านอาหารที่ผ่านการรับรองใหม่ จำนวน 4 ร้าน ดังนี้  1)ร้านอาหารเกษนรีเบเกอรี่แอนเรสเตอรองค์  2)ร้านอาหารบ้านรรินวนธาราโรงแรมและรีสอร์ท  3)ร้านอาหารครัวทอง  4)ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน

ซึ่งการมอบป้ายรับรองดังกล่าวเพื่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินกิจการร้านอาหาร อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป