ขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแจ้งประชาสัมพันธ์การงดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างโลตัสเอ็กซ์ตร้าพิษณุโลก

11

 

 

สาขาท่าทองและอาคารเลื่อนล้อต่อภาษี ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

       นางวราภรณ์  วรพงศธร ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกได้มีการออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ ห้างโลตัสเอ็กซ์ตร้าพิษณุโลก สาขาท่าทองในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ในระหว่างเวลา 09.00 17.00 น. และอาคารเลื่อนล้อต่อภาษี ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 1 ในทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.30 16.30 น. นั้น

     สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ขอแจ้งให้ทราบว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีกรมการขนส่งทางบก จะทำการรณรงค์ลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตที่เกิดจาอุบัติเหตุบนท้องถนนให้น้อยลง โดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศออกตั้งจุดตรวจร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา จึงของดการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างโลตัสเอ็กซ์ตร้าพิษณุโลก สาขาท่าทองและอาคารเลื่อนล้อต่อภาษี ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 มกราคม 2561

    สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกจึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 055 – 301050 ในวันและเวลาราชการ