ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการตรวจสุขภาพธุรกิจ

20

 

    นางสาวิตรี  ทาจอย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกและสมาคม คพอ. จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร เทคนิคการตรวจสุขภาพธุรกิจ ในระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมรัตนาแกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการวางแผนในการประกอบธุรกิจอย่างมีทิศทาง พร้อมสามารถวิเคราะห์สภาพธุรกิจของตนเองได้อย่างถูกต้อง เพื่อหาแนวทางการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง

สำหรับผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการตรวจสุขภาพธุรกิจ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่กลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 เลขที่ 292 หมู่ 1 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ( ถนนเลี่ยงเมืองหลังมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 055 – 282956 – 9 ต่อ 444 ในวันและเวลาราชการ