“เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+ ” โรดโชว์

63

“เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+ ” โรดโชว์ ใน 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก, ขอนแก่น และยโสธร พร้อมขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย สู่เกษตรกรรม 4.0 โดยมีการเปิดตัว “ปฏิทินข้าว” ที่คิดค้นโดยสยามคูโบต้า การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) การแนะนำพันธุ์ข้าวที่มูลค่าสูง การรวมกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ และการนำข้าวมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

ซึ่งสำหรับในจังหวัดพิษณุโลกนั้น กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ https://www.facebook.com/SiamKubotaClub