จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

44

และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา

เช้าวันนี้ ( 28 ก.ค.60 ) ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเหล่าบรรดาข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิสิต นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 66 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

จากนั้นในเวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยเหล่าบรรดาข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิสิต นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมในพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ศาสนาอิสลามทำพิธีสวดดูอาร์ขอพร  และศาสนาคริสต์ ทำพิธีกล่าวอธิษฐานภาวนา ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ต่อมาในเวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ได้นำเหล่าบรรดาข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนพ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

นอกจากนี้ทางจังหวัดพิษณุโลกยังได้จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ อาทิ การรับบริจาคโลหิต การทำความสะอาดแม่น้ำ ลำคลอง พื้นที่ชุมชน ตลาดชุมชน และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การปลูกป่าทดแทน ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อแสดงออกถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 อีกด้วย