เชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชน ลด ละ เลิก อบายมุข สร้างความดี รักษาศีล ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

84

 

   นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในปีนี้ ขอเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลกถือโอกาสนี้ ลดละเลิก อบายมุข ทั้งปวงและสร้างความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา นอกจากพุทธศาสนิกชนจะงด เว้นการกระทำที่ไม่เหมาะและไม่ควรเช่น การดื่มสุรา การเล่นการพนัน หรือเที่ยวไทยเฮฮาแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่ควรบำเพ็ญทาน รักษาศีลฟังธรรม เจริญจิตภาวนามากขึ้น ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้กำหนด ให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงด ดื่มสุราแห่งชาติ และ นายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราว่าห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัยพาชาติไทยเจริญ” ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ จึงฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือออกไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆ โดยขอให้ระมัดระวังเรื่องของการขับรถ รวมไปถึงการขนส่งสาธารณะ ด้วยความไม่ประมาท และมีน้ำใจต่อกันเพื่อให้การเดินทางถึงที่หมายด้วยความปลอดภัย