ค่าใช้จ่าย…สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ เมื่อซื้อรถ

84

รถเป็นความฝันของหลายๆ คน บางคนเรียนจบทำงานใหม่ๆ ก็เริ่มวางแผนที่จะซื้อรถสักคัน แต่การซื้อรถ นอกจากจะต้องเลือกยี่ห้อ รุ่น สี ที่จะซื้อแล้ว สิ่งที่จะลืมไม่ได้เลยคือ ค่าใช้จ่ายที่ตามมา ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพื่อจะได้วางแผนการใช้จ่ายเงินได้เหมาะสม แล้วค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่พ่วงตามมาจากการซื้อรถ ค่าผ่อนชำระ ผู้ที่ซื้อรถแบบผ่อน ค่าผ่อนหรือค่างวดรถเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเงินผ่อนต่องวดจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินดาวน์ จำนวนปีที่ผ่อน และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดอกเบี้ยรถเป็นการคิดแบบคงที่ (Flat Rate) ไม่ใช่ลดต้นลดดอก ดังนั้น ถ้าไม่อยากต้องจ่ายดอกเบี้ยสูง แนะนำให้วางเงินดาวน์สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเลือกผ่อนจำนวนปีให้น้อยที่สุด เพราะถ้าเลือกผ่อนนาน แม้จะจ่ายเงินผ่อนแต่ละงวดน้อย แต่ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจะทวีคูณตามจำนวนปีที่เพิ่มขึ้น ค่าน้ำมัน เป็นค่าใช้จ่ายหลักที่เจ้าของรถทุกคนจะต้องเจอ อาจสูงถึงหลักพันหรือหลักหมื่นต่อเดือน บางคนอาจมีค่าทางด่วนเพิ่มเข้ามาด้วย เรียกว่า ค่าเดินทางอาจสูงพอๆ กับค่าผ่อนรถเลยทีเดียว ทำให้หลายคนนำรถไปติดแก๊สซึ่งราคาถูกกว่าน้ำมัน แต่จะคุ้มค่าหรือไม่ จะต้องเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้แก๊สแทนน้ำมัน กับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแก๊ส รวมถึงหากจะติดตั้งแก๊ส ก็ควรเลือกร้านที่ได้มาตรฐานรับรองจากกรมขนส่งทางบกค่ะ ค่าบำรุงรักษา เป็นอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายหลักๆ ที่ผู้ใช้รถจะต้องเจอ นับตั้งแต่ค่าใช้จ่ายเล็กๆ อย่างค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไปจนถึงค่าใช้จ่ายขนาดใหญ่อย่างค่าเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ และแน่นอนว่าหากเลือกใช้บริการของศูนย์ซ่อมรถ ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าอู่ซ่อมทั่วไป แต่อาจต้องเสี่ยงกับอะไหล่หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการนำรถเข้าอู่ซ่อมรถ ก็ควรเลือกร้านที่ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือ เพื่อความอุ่นใจในการใช้บริการ ค่าประกันภัย ประกันภัยรถยนต์แบ่งได้เป็นสองประเภท แบบแรกคือ ประกันภัยภาคบังคับ หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.) เป็นประกันที่กฎหมายบังคับให้เจ้าของรถทุกคนต้องทำ เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยครอบคลุมถึงผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคนเดินเท้า แบบที่สองคือ ประกันภัยภาคสมัครใจ ซึ่งเจ้าของรถจะทำหรือไม่ก็ได้ โดยความคุ้มครองมีหลายรูปแบบ ซึ่งทำให้ค่าเบี้ยประกันแตกต่างกันไป สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แนะนำให้ศึกษาข้อมูลความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์แบบต่างๆ เพื่อเลือกแบบที่เหมาะสมกับตนเองค่ะ ค่าต่อทะเบียน ผู้ใช้รถจำเป็นต้องเสียภาษีรถยนต์ทุกปี เพื่อต่ออายุป้ายทะเบียนรถ หากเสียภาษีล่าช้าจะเสียค่าปรับอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน (เศษของวันนับเป็นหนึ่งเดือน) นอกจากนี้ หากรถยนต์มีอายุครบ 7 ปี จะต้องนำรถยนต์ไปเข้ารับการตรวจสภาพ จึงจะสามารถเสียภาษีรถยนต์ได้ ทั้งนี้ อัตราภาษีจะแตกต่างกันไปตามประเภทของรถ ขนาดของเครื่องยนต์ และอายุของรถค่ะ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้เป็นเจ้าของรถนับว่าเป็นจำนวนเงินค่อนข้างสูง ดังนั้น ผู้ใช้รถจึงควรวางแผนใช้เงินอย่างเหมาะสม โดยลดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ หรือหารายได้เพิ่มเติม รวมทั้งศึกษาวิธีการใช้รถยนต์อย่างถูกวิธี เพื่อช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษารถได้อีกด้วยค่ะ