กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดพิษณุโลกขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาสับปะรด ขายไม่ได้ราคา

53

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดพิษณุโลก เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผ่านศูนย์ดำรงธรรม

เช้าวันนี้ ( 19 มิ.ย.60 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดพิษณุโลก กว่า 10 ราย ได้เข้ายื่นหนังสื่อถึง นาย ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยได้ยื่นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายอธิปไตย ไกรราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด รับเรื่องแทน นายอนันต์ วุฒิกานต์นนท์ ประธานกลุ่มเกษตกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ด้วยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่ อำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกสับปะรดมาก เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จำนวนกว่า 3,000 ราย พื้นที่ปลูกสับปะรด รวมทั้งจังหวัดมากกว่า 45,000 ไร่ โดยเฉพาะอำเภอนครไทย มีพื้นที่มากถึง 42,000 ไร่ ได้ประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ ซึ่งในปัจจุบัน ราคารับซื้ออยู่ที่ 2.20 -2.30 บาท และแผงนายหน้าที่ส่งโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับซื้อผลผลิต เพียงอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากผลผลิตสับปะรดที่มีมากเกินความต้องการของโรงงาน และประสบกับสถานการณ์ด้านการตลาด ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุน จึงอยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐ เข้ามายื่นมือช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกสับปะรด แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วน