กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาจำหน่ายกรอบป้ายทะเบียนรถเลียนแบบป้ายประมูล

70

พร้อมแจ้งความเอาผิดทางอาญากับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายทุกราย

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ตรวจพบการโฆษณาจำหน่ายกรอบป้ายทะเบียนสกรีนลวดลายกราฟิกเลียนแบบแผ่นป้ายทะเบียนรถประมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์

เมื่อนำไปครอบป้ายทะเบียนรถ ทำให้มองเห็นเป็นป้ายทะเบียนกราฟิกที่ กรมการขนส่งทางบกออกให้สำหรับทะเบียนรถที่ผ่านการประมูล ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด ขบ. ได้ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยรวบรวมเบาะแสจากประชาชนที่ร้องเรียน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายฐานปลอมแปลงเอกสารราชการ หลอกลวงประชาชน และสร้างความเสียหายแก่ทางราชการ     กรมการขนส่งทางบกขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาดังกล่าว เนื่องจากการใช้กรอบป้ายทะเบียนเลียนแบบแผ่นป้ายทะเบียนรถประมูล มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ฐานแสดงแผ่นป้ายไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นป้ายทะเบียนประมูล ต้องระวางโทษตามมาตรา 60 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนกรณีการทำป้ายใหม่ทั้งแผ่นเลียนแบบป้ายทะเบียนกราฟิก แต่เป็นหมายเลขทะเบียนเดิม มีความผิดฐานติดป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช่ป้ายซึ่งนายทะเบียนออกให้ ต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ หากตรวจพบป้ายทะเบียนปลอม หมายเลขทะเบียนไม่ตรงกับป้ายวงกลม ไม่ตรงกับสำเนารถ และรายละเอียดของตัวรถ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารราชการปลอม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท และอาจถูกยึดรถเพื่อส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานหาที่มาของตัวรถ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1584