การทิ้งขยะมูลฝอยในเขตทางหลวงชนบทจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

216

 

ปัจจุบันเมื่อเราเดินทางสัญจรไปมาบนถนนมักจะพบเห็นว่า สองข้างทางมีการทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ไว้เกลื่อนกลาดเป็นจำนวนมาก เกิดความสกปรกไม่น่ามอง ที่พบเห็นได้บ่อย เช่น การทิ้งขยะ ออกมาจากรถที่กำลังแล่นอยู่บนถนน หรือผู้ประกอบการร้านค้าร้านขายอาหารหรือผู้อยู่อาศัยในอาคาร บ้านเรือนสองฝากถนนนำขยะ เศษอาหารมาทิ้ง หรือเทน้ำเสีย น้ำทิ้งบนถนนหรือในเขตทางหลวง หรือ           การที่รถบรรทุกหิน ดิน ทราย ท่อนไม้ หรือสิ่งต่าง ๆ ไม่ยอมใช้อุปกรณ์คลุมรถหรือผูกมัดสิ่งเหล่านั้นให้ดี ทำให้เศษ หิน ดิน ทราย ท่อนไม้หรือสิ่งต่าง ๆ ที่บรรทุกมาตกลงบนถนนหรือไหล่ทาง กีดขวางการจราจร   ทำให้การสัญจร ไปมาไม่สะดวกเกิดความสกปรกบนถนน ทั้งยังอาจเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน ตัวอย่างอุบัติเหตุที่พบเจอบ่อย ๆ เช่น การทิ้งถุงพลาสติกออกมาจากรถกำลังแล่นอยู่แล้วถุงพลาสติกนั้นปลิวไปปิดหน้าคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ทำให้รถมอเตอร์ไซค์ล้มคนขับขี่และนั่งซ้อนได้รับบาดเจ็บ หรือรถขนดินที่เปียกชุ่มทำดิน ตกหล่นบนถนนเวลา กลางคืน ทำให้รถที่แล่นตามมาต้องหักหลบหรือเหยียบดินนั้นแล้วเกิดลื่นไถลลงข้างทาง กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็น ความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 45 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย น้ำโสโครก เศษหิน ดิน ทราย หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ เป็น เหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง

หากเจ้าพนักงานทางหลวงหรือตำรวจพบเห็นการกระทำความผิดดังกล่าวก็สามารถจับกุม ผู้กระทำความผิดดำเนินคดีได้ทันที ซึ่งมีโทษตามมาตรา 72 คือจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับถือว่าเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักมากแต่ก็เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ถนน ดังนั้น เราทุกคนในฐานะเป็นผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา จึงควรช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาถนนที่เราใช้เป็นเส้นทางสัญจร ไปมาให้สะอาดอยู่เสมอ นอกจากจะทำให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรแล้ว ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกด้วย และหากพบเห็นว่ามีการกระทำความผิดดังกล่าวบนถนนทางหลวงชนบทหรือในเขตทางหลวงชนบท ก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบททราบหรือแจ้งทางหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 หากศาลลงโทษปรับผู้กระทำผิดและมีการชำระค่าปรับแล้ว ผู้ที่แจ้งเบาะแสให้กรมทางหลวงชนบททราบ ก็มีสิทธิได้รับเงินสินบนนำจับด้วย