สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร กย

152

 

 ( กินดี อยู่ดี บารมีหลวงพ่อพระพุทธชินราช ) จำนวน 301 หมายเลข

นางวราภรณ์  วรพงศธร ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยกรมการขนส่งได้กำหนดแผนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยมของประชาชน ( เลขสวย ) และเป็นการประมูลเป็นครั้งที่ 10 หมวดอักษร กย ( กินดี อยู่ดี บารมีหลวงพ่อพระพุทธชินราช )สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ( รถเก๋ง รถแวน และรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก ) โดยแผ่นป้ายได้ผ่านการประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และผ่านพิธีนั่งปรกอธิษฐาน โดยหลวงปู่แขก วัดสุนทรประดิษฐ์ ทั้งนี้การประมูลกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยเงินที่ได้จากการประมูลจะนำส่งเป็นรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อนำไปใช้ในการณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประมูล มีดังนี้

  1. มีหมายเลขทะเบียนรถสวยๆ ให้เลือกถึง 301 หมายเลข ท่านสามารถเลือกเลขที่ชอบที่สุด เลขที่ถูกโฉลกและเป็นสิริมงคลเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าและความก้าวหน้าในธุรกิจของตนเอง
  2. แผ่นป้ายทะเบียนที่ได้จากการประมูล แตกต่างจากแผ่นป้ายลักษณะธรรมดาทั่วไป มีลวดลายสีสันแบบกราฟฟิคที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก
  3. ท่านสามารถนำหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้มาจดทะเบียนได้ในทันทีโดยไม่ต้องรอตามลำดับหมายเลข ทั้งนี้สามารถนำหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ไปใช้กับรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วได้ อีกทั้งหมายเลขทะเบียนรถที่ประมูลได้ยังถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลและเป็นมรดกตกทอดทายาทเหมือนกับทรัพย์สินอื่น หรือหากจะขายรถให้ผู้อื่นสามารถเลือกที่จะโอนแต่ตัวรถ โดยไม่โอนหมายเลขทะเบียนรถที่ประมูลได้ก็สามารถทำได้

ส่วนเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นวางหลักประกันเพื่อเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ประกอบด้วย บุคคลธรรมดาใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แต่สำหรับคนต่างชาติใช้สำเนาหนังสือเดินทาง ( Passport ) หากเป็นนิติบุคคลต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ ( ถ้ากรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง )

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน หมวดอักษร กย ( กินดี อยู่ดี บารมีหลวงพ่อพระพุทธชินราช ) จำนวน 301 หมายเลข ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 055 – 301050 และ 055 – 245280 ในวันและเวลาราชการ